Aktualności

Strona główna > Aktualności

O wyroku Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyrok z 3.10.2019 roku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskich kredytobiorców kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych, w tym franków szwajcarskich, jednoznacznie wskazał, jakie powinny być skutki wyeliminowania z umowy kredytu nieuczciwego mechanizmu indeksacji. Obalił również w całości główne… Czytaj więcej